Samen in de Naam van Jezus

Enige tijd geleden was ik in de Groenekanse kerk als hoorder, toen vriend Belder uit Harskamp voorging. Hij refereerde in de dienst aan 28 jaar geleden. Toen had hij ook in Groenekan gepreekt. Voor een volle kerk, zo zei hij.
De voorbije tijden van weleer! Een volle kerk op de zondag. En doordeweeks een consistoriekamer volgepakt met catechisanten of bezoekers van de Bijbelkring. Zoals in de tijd van ds. Haverkamp… Ja, andere tijden…
Waren de dagen van toen beter dan die van nu?… Je zou het bijna denken, maar zeg het niet te snel. Waarom niet? Omdat je God te kort zou doen!

’t Is waar, nu, in genoemde dienst, telden we rond de twintig mensen.
En straks?…Gaat het echt naar twee of drie?… Dat is niet veel. Dat is bedroevend weinig… Tenzij! Tenzij Jezus in het midden is. Vraag het maar aan de Emmaüsgangers. “Was ons hart niet brandende in ons als Hij tot ons sprak op de weg?” Hoe goed en rijk het was.
Toen Hij het brood brak… Toen de ogen geopend werden. Samen in de Naam van Jezus.

Ervaren wij dat ook zo: en Jezus in het midden!? Midden tussen de zondaars. Midden tussen die paar kerkgangers. Midden tussen die kleine rest…Midden tussen ons?
Jezus Zelf spreekt de zeer bemoedigende woorden: Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.

Hoe is Hij er dan? Altijd in het gewaad van Zijn Woord en door de kracht van Zijn Geest.

Komen wij samen in Zijn Naam? Bidden wij om Zijn komst in ons midden? En dat niet alleen in de eredienst, maar ook in andere samenkomsten?…
Wat is het gebed belangrijk. Het gebed om Zijn komst. Steeds opnieuw.

En Jezus in het midden. De Gekruisigde. De Opgestane. Dat Jezus tussen ons wil komen en wil zijn. Met de misdadigers gerekend. Dat stemt tot diepe verwondering en verootmoediging. Wie zijn wij immers?

Nee, het loopt niet storm in Groenekan. (In het land wordt hier en daar gedacht dat we als gemeente radicaal zijn opgeheven. Dat het helemaal voorbij is.) Het kerkgebouw puilt niet uit. Maar als Jezus in het midden is, dan is het vol. Vol van Gods liefde en genade.
God telt de aantallen niet. Zijn er tien? Zijn er twintig? Nee, het gaat God niet om een nummer of getal. Bij Hem is ieder mens in tel. God zoekt die ene… Die verlorene. God zoekt u. God zoekt mij.
Is Hij dan zo ruim in Zijn genade? Wil Hij dan ook mij bij zich hebben?
Denk niet klein van God. God zoekt ook uw leven. Laat u vinden. In Christus Jezus.

En het zal zijn een schare die niemand zal kunnen tellen! Uit alle windstreken.
Samen in de Naam van Jezus heft die schare een eeuwig loflied aan!
Zal u er bij zijn? Of sluit u uzelf nog steeds buiten? Laat u met God verzoenen!

Samen in de Naam van Jezus. Altijd met Hem. Niets heerlijker dan dat.
(GAvG)