Diensten

Het gemeente-zijn scharniert op het Woord en de Woordverkondiging. Op de zondag mogen we éénmaal samenkomen in het kerkgebouw.

De eredienst is van het allergrootste belang voor het leven en welzijn van onze gemeente.

Nog altijd gaan de deuren van de kerk open, ondanks het kleine aantal bezoekers van de diensten. Samen mogen we zingen, bidden om de Geest, horen naar het Woord.

Het voortgaan van de evangelieverkondiging ervaren wij als een zegen van God. Wij zijn verwonderd over Zijn trouw.

Elke zondag om 15:30 bent u van harte uitgenodigd de Eredienst bij te wonen. Onderstaand een overzicht met aankomende diensten en voorgangers. 

Aankomende diensten