Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Contact

Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan (PKN)

 • Groenekanseweg 66
 • 3737 AH Groenekan
 • Telefoon: 0346 21 34 80
 • E-mail: info@blauwkapel-groenekan.nl

Postadres Scribaat:

 • Dhr. B. van der Wilt
 • Druivengaarde 16
 • 3992 KR Houten
 • Telefoon: 030 63 426 38

Pastoraal werker / Regeling preekbeurten:

 • Drs. G. A. van Ginkel
 • 0346 21 34 45
 • E-mail: gavanginkel@kpnmail.nl

Administratie begraafplaats / Uitgifte graven: 

 • Fam. Van der Horst
 • 0346 21 19 76
 • E-mail: inavanderhorst@hetnet.nl

Redactie Kerknieuws

 • Mw. N. van Ginkel
 • 0346 21 14 69
 • E-mail: nvginkel@kliksafe.nl

Bank of Giro t.b.v. Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan:

 • Diaconie: NL 62 RABO 0308 3546 64
 • Kerkvoogdij: NL 06 RABO 0308 3546 05
 • Begraafplaats: NL 19 INGB 0002 6108 21