Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Contact

Commissie Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan:

 

Voorzitter:

  • dhr. J. Rijksen, Bilthoven

Secretaris:

  • dhr. J.W. du Mortier, Maartensdijk

Penningmeester:

  • dhr. J. v. d. Wind, Houten

Lid:

  • dhr. H. Osnabrugge, Tull en ’t Waal
  • dhr. B. Boom, Westbroek

Pastoraal werker en alg. adviseur:

  • dhr.G.A.van Ginkel, Maartensdijk gavanginkel@kpnmail.nl ; tel 0346-213445

Advies jeugdwerk en redactie kerkblad:

  • mevr. N. van Ginkel nvginkel@kliksafe.nl ; tel. 0346-211469