Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Kinderclub

Vanaf september is er ook dit seizoen één keer per maand kinderclub in de consistorie.
Dit zijn de data: 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari, 19 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.
We beginnen om half drie en proberen om half vier een Bijbelverhaal gehoord en een knutselwerkje gemaakt te hebben.
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hartelijk welkom! (jufs Voskuil en van Ginkel).