Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

IRS Thema-avonden Maartensdijk 2017 / 2018

In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven.
Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt.

Het programma voor het winterseizoen 2017-2018 bestaat uit drie avonden met de volgende sprekers en thema’s:

Dinsdag 21 november 2017
Thema: Een persoonlijk getuigenis van Roberto Goroni, over Gods leiding in zijn leven en het werk van IRS in Italië.
Sprekers: Roberto Goroni en Hans ten Klooster (directeur IRS)

Dinsdag 16 januari 2018
Thema: Geloofsbeleving en Godsbeelden de eeuwen door.
Spreker: Ds. J. Belder

Dinsdag 20 maart 2018
Thema: Maria, moeder Gods of moeder in Israel?
Spreker: Ds. M. van Kooten

Voor alle data geldt Deo Volente.
Locatie: Ontmoetingskerk,
Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur
Entree: € 3,- (kostendekkend)
Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk dat Roberto Goroni namens stichting IRS voor en in Italië mag doen.
Meer informatie over IRS: www.irs.nu en bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445