Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

IRS Hervormingsavond

Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om de hervormingsavond van Stichting In de Rechte Straat (IRS) bij te wonen in de Stulpkerk te Lage Vuursche op 1 november, aanvang 19.45 uur.

Het openingswoord wordt verzorgd door ondergetekende. Voorganger is prof.dr.M.J.Kater (Chr.Ger.) Hij zal een lezing houden in het kader van de Reformatie. Verder is er samenzang en orgelspel.
Graag nodig ik u en jou van harte uit namens het com. Gooi en Sticht van St. IRS,
G.A. van Ginkel.