Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Dienst van het Woord D.V.

12 september 2021,15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)
Aan de uitgang collectes voor diaconie en kerkvoogdij

19 september 2021,15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)
Aan de uitgang collectes voor diaconie en kerkvoogdij

26 september 2021 (voorbereiding Heilig Avondmaal),15.30 uur ds. P. Molenaar (Lunteren)
Aan de uitgang collectes voor diaconie en kerkvoogdij

3 oktober 2021 (bediening Heilig Avondmaal), 14.30 !uur ds. M. Baan (Veenendaal)
Aan de uitgang collectes voor het Isaäc da Costafonds en de kerkvoogdij

10 oktober 2021, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)
Aan de uitgang collectes voor het Isaäc da Costafonds en de kerkvoogdij

17 oktober 2021, 15.30 uur mr. drs. J. P. de Man (Rosmalen)
Aan de uitgang collectes voor het Isaäc da Costafonds en de kerkvoogdij

24 oktober 2021, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)
Aan de uitgang collectes voor het Isaäc da Costafonds en de kerkvoogdij

31 oktober 2021, 15.30 uur drs. J. Mulder (Nijkerkerveen)
Aan de uitgang collectes voor het Isaäc da Costafonds en de kerkvoogdij

3 november 2021 Dankdag, 10.00 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)
Aan de uitgang collectes voor diaconie en kerkvoogdij

7 november 2021, 15.30 uur drs. J. Brouwer (Veen)
Aan de uitgang collectes voor diaconie en kerkvoogdij

Pastoraat

Tot op heden was de eerste dinsdag van de maand gereserveerd voor (noodzakelijk) pastoraat
voor leden van (en betrokkenen bij) de huisgemeente.
In praktijk blijkt het echter praktischer het pastoraat meer over de maand te verdelen.
Kortom: ik laat de eerste dinsdag van de maand los als vaste dag voor het pastoraat en ga het
pastoraat meer over de maand verdelen. Ik denk vooral aan de avonden, maar maak vooraf een afspraak!
Het betekent niet dat er vanaf nu intensiever wordt bezocht. Er zijn ook nog andere plaatsen waar iets wordt gedaan…
U mag altijd bellen als u een pastorale ontmoeting wenst! Schroom niet!
(GAvG)

Zie om naar elkaar! Laat iets horen of schrijf iets. Vergeet elkaar niet. Zeker niet in het gebed.

De HEERE zij u, jou en mij genadevol nabij!

Uw pastor, G.A.van Ginkel.