Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Dienst van het Woord D.V.

Onder voorbehoud;

7 juni 2020, 15.30 uur drs. J. Mulder (Nijkerkerveen)

1e collecte voor de GZB
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

14 juni 2020, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

1e collecte voor de GZB
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

21 juni 2020, 15.30 uur ds. G.H. Kruijmer (Lage Vuursche)

1e collecte voor de GZB
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

28 juni 2020, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

1e collecte voor de GZB
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

5 juli 2020, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

1e collecte voor de diaconie
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

12 juli 2020, 15.30 uur drs. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

1e collecte voor de diaconie
2e collecte voor de kerkvoogdij
Aan de uitgang extra collecte voor de kerkvoogdij

Geachte Betrokkene bij de Huisgemeente Groenekan,

Hierbij ontvangt u informatie m.b.t. het voortgaan van het gemeenteleven in de herv. huisgemeente Groenekan voor de komende tijd, tot aan 31 mei DV.
Mocht er door regelgeving van de overheid noodzaak zijn om dingen te wijzigen, dan krijgt u daarvan bericht.

We leven in een zeer bewogen tijd.
We dachten alles in de hand te hebben en naar onze hand te kunnen zetten, maar…; hoe worden we op onze plek gezet…
God, de HEERE regeert. Een waarschuwing voor ons allen; …een troost voor wie gelooft! Keer weer tot Hem!
Wij worden allen opgeroepen tot gebed en verootmoediging. Gebed voor onszelf en onze naaste. Dichtbij en ver weg.
Leest u eens Klaagliederen 3. Ik ga hier nu verder niet over mediteren. Er is al zoveel geschreven… Gods Woord spreekt voor zich.
Eén ding is nodig. Zoek de HEERE en leef! Laat ons voortgaan in het gelovig vertrouwen dat onze tijden in Zijn hand zijn.
Het Paasevangelie blijft staan: De Heere is waarlijk opgestaan!

De komende tijd (tot en met 31 mei dus) vervallen alle samenkomsten.
Dus:
-geen kerkdienst; ook geen H.Avondmaal
-geen gemeenteavond; ook geen visitatie
-geen Bijbelkring
-geen catechese
-geen kinderclub
-geen commissievergadering

MAAR:
-geprobeerd wordt TOCH iedere zondagmiddag een meditatief woord uit te zenden om half vier;
In principe verzorgd door ondergetekende; bij verhindering door een commissielid.

pastoraal bezoek geschiedt alleen op uitdrukkelijk verzoek; verder wordt geprobeerd telefonisch
(pastoraal) contact te onderhouden. U mag ALTIJD een beroep op mij doen.

Zie om naar elkaar! Laat iets horen of schrijf iets. Vergeet elkaar niet. Zeker niet in het gebed.

De HEERE zij u, jou en mij genadevol nabij!

Uw pastor, G.A.van Ginkel.