Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Catechese

DV elke maandagavond catechisatie 19.00 in de Ontmoetingskerk Maartensdijk.
12 maart vervalt in verband met biddag en 26 maart wordt het seizoen afgesloten.
De ene keer is ds. Kruijmer de catecheet, de andere keer ondergetekende. Zo wisselen we elkaar af.
Je aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld! GAvG