Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bijbelkring 2018 / 2019

Onlangs mochten we met 6 mensen samenkomen voor de eerste Bijbelkringavond.

We stonden stil bij de vraag wat de Bijbel voor ons persoonlijk betekent. Vervolgens richtten we ons op het boek Openbaring en dachten we na over hoe dit boek gelezen en uitgelegd moet
(of kan) worden.
Met vreugde mochten we een nieuwe deelnemer begroeten.
17 oktober hopen we opnieuw samen te komen. De stof die dan behandeld wordt is Openbaring 2:1-7, de brief aan Efeze.
Ook u bent heel hartelijk welkom! (GAvG)

Onder het voorbehoud van Jacobus schrijven we in de agenda:

*19-09-18  Openbaring- een inleiding

*17-10-18  de brief aan Efeze(Op.2:1-7)

*14-11-18  de brief aan Smyrna (Op.2:8-11)

*12-12-18  de brief aan Pergamus (Op.2:12-17)

*09-01-19  de brief aan Thyatire (Op.2:18-29)

*06-02-19  de brief aan Sardis (Op.3:1-6)

*06-03-19  de brief aan Filadelfia (Op.3:7-13)

*03-04-19  de brief aan Laodicea (Op.3:14-22)