Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bijbelkring 2017 / 2018

Ook de Bijbelkring is weer begonnen. Op 20 september jl. kwamen we samen in de consistoriekamer. We dachten na over de betekenis van de Bijbel en Bijbellezen in ons leven. Daarna overdachten we een stukje uit 1 Kon.16 den 17 over (koning Achab en) de profeet Elia.
Met Elia willen we verder gaan. Het programma -vooralsnog tot eind december- is als volgt; Deo volente

11 oktober 2017

  • 1Kon 17:2-6 Elia en de raven

15 november 2017

  • 1Kon 17:7-16 Elia en de weduwe te Zarfath (1)

6 december 2017

  • 1Kon 17:17-24 Elia en de weduwe te Zarfath (2)

 

Allen heel hartelijk welkom; 20.00uur in de consistorie. (GAvG)