Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bijbelkring 2018 / 2019

De Bijbelkring van 6 februari wordt verschoven naar 13 februari, in verband met de gemeenteavond. Te behandelen stof: Openbaring 3:1-6 De brief aan Sardis.

Op 6 maart staat de brief aan Filadelfia centraal. Openbaring 3:7-13.
Hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer.

Onder het voorbehoud van Jacobus schrijven we in de agenda:

*19-09-18  Openbaring- een inleiding

*17-10-18  de brief aan Efeze(Op.2:1-7)

*14-11-18  de brief aan Smyrna (Op.2:8-11)

*12-12-18  de brief aan Pergamus (Op.2:12-17)

*09-01-19  de brief aan Thyatire (Op.2:18-29)

*06-02-19 vervallen, 13-02-19 de brief aan Sardis (Op.3:1-6)

*06-03-19  de brief aan Filadelfia (Op.3:7-13)

*03-04-19  de brief aan Laodicea (Op.3:14-22)