Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bijbelkring

Graag starten we een nieuw seizoen met de Bijbelkring. Centraal staat het evangelie naar Johannes. Het evangelie van de ontmoetingen.
Woensdagavond 18 september om 20.00 uur hopen we elkaar te mogen ontmoeten in de consistoriekamer van het kerkgebouw. Die avond zal een inleidend karakter dragen. U kunt ter voorbereiding lezen Joh.1:1-18.
Volgende data zijn:
9 oktober
23 oktober
13 november etc.

U en ook jij: hartelijk welkom! (GAvG)