Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bijbelkring 2017 / 2018

Ook de Bijbelkring is weer begonnen. Op 20 september jl. kwamen we samen in de consistoriekamer. We dachten na over de betekenis van de Bijbel en Bijbellezen in ons leven. Daarna overdachten we een stukje uit 1 Kon.16 den 17 over (koning Achab en) de profeet Elia.
Met Elia willen we verder gaan. Het programma -vooralsnog tot eind december- is als volgt; Deo volente

11 oktober 2017

  • 1Kon 17:2-6 Elia en de raven

15 november 2017

  • 1Kon 17:7-16 Elia en de weduwe te Zarfath (1)

6 december 2017

  • 1Kon 17:17-24 Elia en de weduwe te Zarfath (2)

Omdat er (in verband met de overdracht van het kerkgebouw) nog nader overlegd moet worden met de hersteld hervormde gemeente over beschikbaarheid en gebruik van de consistorie zijn de volgende data onder voorbehoud.
Mocht het een probleem zijn om op een woensdagavond in de consistorie samen te komen, dan kan het ook en van harte bij mij thuis. U hoort daar dan nog van.

10 januari 2018 

  • Zie, Elia is hier. 1 Kon.18:1-16

31 januari 2018

  • De beroerder van Israël 1 Kon.18:17-20

Hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur. (GAvG)